Achieving Happiness

March 11, 2009

In anguish and in anger

Filed under: Uncategorized — Ina Alleco @ 9:31 am

candlelightPaanyaya para sa mga nakikidalamhati: To give tribute to the life sacrificed by Rebelyn Pitao, her remains will be transferred in Iglesia Filipina Independiente (IFI), F. Torres St., Davao City on Friday, March 13. The last mass and eulogy will be at 7:00 – 10:00 pm. On the day of her interment, an ecumenical mass for her wake will be held at 12:00 nn of the same venue. A funeral march will follow at 1:00 pm before she will be brought to her interment at Davao Memorial Park, 5:00 pm on Saturday, March 14.

How enraging and insulting is it that the Macapagal-Arroyo government and the Armed Forces of the Philippines are denying involvement in the brutal slaying of Rebelyn Pitao? And the idiots in both the regime and the AFP are saying that it must have been other enemies of Rebelyn’s father and the entire New People’s Army who took her life out of the thirst for vengence. Hell-o! Wala nang iba pang kaaway ang NPA kundi ang mga bulok at kurakot sa gobyernong ito, at silang mga berdugo sa AFP!

Just when you begin to think that the AFP and the Arroyo government’s atrocities could get no worse (dahil sobra-sobra na ang kawalanghiyaan at tumataghoy na maging ang mga bato sa lupa dahil sa agos ng dugo ng mga inosente’t walang muwang), here they commit yet another act of evil — killing the daughter to get back at the father, and all in the name of a government that the people wishes to end; in adherence to a code that reeks of inhumanity and brutality.

Would it still be possible to appeal to the AFP? For the institution and its members down to the CAFGUs to adhere to the principles of International Humanitarian Law, to be humane even in their conduct of war, to respect the rights of civilians and those who have nothing to do with the armed conflict?

Leave the innocents alone; do not harm those whose only weapons of dissent are their voices: their rights are guaranteed and protected even in the very Constitution the soldiers swear to defend and uphold.

Sana hindi na lang nagsalita ang gobyerno. Mas mainam pang nagsawalang-kibo na lang ang Malacanang kaysa sa ginawa nitong paghuhugas -kumay at pagtatanggol pa nga sa AFP at pagsabing wala silang kinalaman sa sinapit, sa ginawang kahayupan kay Rebelyn. Wala namang nagdududa kung sino ang nasa likod ng pagpaslang sa kanya; wala namang ibang pinagsususpetsahan kundi ang mga elemento at ahenta ng militar at ang gobyernong kanilang sinusuhayan.

It is simply not possible to rest easy in this country. How can sleep comfortably at night knowing all these horrors? Each day is lived in anger, and in fear for those one loves.

This government knows nothing but death and destruction; bringing both to those who only seek to live life in dignity and peace and to be assured that justice is not blind and that it goes after those who dare violate the sanctity of life for the sake of protecting their greed and their consummate corruption.

The deep anguish Rebelyn’s family is shared by thousands of Filipinos. Their anger is also mirrored a thousand fold. Her killing is yet another reason to continue the struggle to change society, to fight against the oppression and violence of those who fear a transformation based on the demands and needs of the majority. Ang sakit na dinadanas ng pamilya ni Rebelyn ay hinding-hindi mawawala; pero tiyak din naman na ang hinagpis ito ay palagi ring tatambalan ng taimtim na pagnanais na ipagwagi ang sinimulang pakikibaka para sa tunay na demokrasya sa lipunan.


2 Comments »

  1. kagaya ng mga kasapi ng NPA, ang mga migranteng manggagawa sa ibayong dagat ay malalayo rin sa pamilya ngunit batid ng lahat na pagmamahal sa pamilya ang layunin ng pisikal na paghihiwalay ng pamilya at migrante ganun din sa hukbo. nakikiramay kaming migranteng pilipino sa pamilya ni kumander parago sa karumaldulmal na sinapit ni rebelyn. ramdam namin ang sakit at di namin malilimutan na kamtin ang hustisya para kay rebelyn at sa lahat ng pamilyang nakakalayo hatid ng bulok na sistemang pinapatupad ng pasistang rehimeng gloria arroyo. sa kamatayan ni rebelyn, lalong dadami ang mga maghahangad ng hustisya at kapayapaan sa paraang maghimagsik.

    Comment by edgar — March 11, 2009 @ 9:29 pm

  2. […] nang nagsulat tungkol kay Rebelyn: Sina Kenneth Guda, Ina Silverio (isa, dalawa), Sarah Raymundo, E. San Juan, Jr., Carol Araullo at Katrina Macapagal. Maganda ang sinabi ni Mayor […]

    Pingback by Ulat sa mga Anak ng Hinaharap « Kapirasong Kritika — March 19, 2009 @ 6:49 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: